logo

Layout 1

El arresto (The arrest, new edition)

Entre Ríos, at the beginning of the 20th century. The Finz are rice-growing workers. Lucien is the youngest of the family, and his ambition has a destiny and a profession:…

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΕΞΩΦ jpeg

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ

Ο Κόκκινος καπνός, υπόδειγμα λιτής και γυμνής αφήγησης, είναι ένα μυθιστόρημα ακραίων συναισθημάτων, σχέσεων και συμπεριφορών, τοποθετημένο σ’ ένα άγριο τοπίο της Νότιας Αμερικής, αρχές του 20ού αιώνα, εκεί όπου,…

Tapa grande Erna

“Sie haben unser Gedächtnis nicht auslöschen können”

You can’t erase the memory. Conversations with contemporary Jewish-Argentine authors Reflections on family history, exile or the situation of migration, memory, remembering and forgetting, and literary treatment of traumas of…


Welcome

I am convinced that in this uncertain world we live in, where words have been torn from their meaning because of the violence and abuse of human stupidity, writing and reading from the literary reasons exposed in this story, will continue to be the acts that justify my way through life.


Perla Suez
Perla Suez
Perla Suez
Perla Suez
Perla Suez
Perla Suez
Perla Suez
Perla Suez
Perla Suez
Perla SuezDiary

El arresto (The arrest, new edition)

Layout 1Entre Ríos, at the beginning of the 20th century. The Finz are rice-growing workers. Lucien is the youngest of the family, and his ambition has a destiny and a profession: Buenos Aires, to be a doctor. A forbidden love precipitates the journey. But the city does not respond to the imagined. At the dawn of 1920, Jews are not welcome, assuming they were once. The sound of the revolution shakes the streets that Lucien walks; Repression is at the order of the day. A misunderstanding, if such a thing exists, places it at the center of that fabric of violence, hatred and redemption. His life will change forever. The painful memory of their ancestors will become their consciousness. He will understand that the more one moves away from its source the more it sinks into its roots.

El arresto: Editorial Edhasa, Buenos Aires, Argentina. ISBN: 978-987-628-438-7. First edition: April, 2017. 96 pages.

El país del diablo (The Devil’s country)

pais-diabloTAPA-solo-tapa

– Sor Juana Inés de la Cruz Prize 2015 –

A large company of soldiers has been thrown into empty. White men and indians go away, an army of trained fleas. They’re moving so fast that the wheels of the carts seem to run backwards. The mules are laden with rifles. They go into the country of the devil.

It’s a crucial day and the desert witnesses.

El país del diablo: Editorial Edhasa, Buenos Aires, Argentina,
ISBN: 978-987-628-354-0.
First edition: april 2015.
192 pages.

Letargo (Letarghy, new edition)

Tapa-Letargo-nueva-edicionThe girl slips in and out of the crowd, and hears her brother crying.

When she moves closer, she hears the sound of metal hitting the bucket:

everything is over. Her father has tears in his eyes, and while everyone

celebrates, the girl thinks how lucky she is to have been born a female,

even though she remains silent when she want to speak, and listens to

what a girl should not hear

Letargo: Editorial Edhasa, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 978-987-628-336-6.
First edition: november 2014.
112 pages.

Humo rojo (Red smoke)

Tapa-Humo-rojo

A geography is not a destiny, but many times helps to achieve it. Humo rojo is a novel that bares family relationships. With a sharp writing and an exquisite sensibility, Perla Suez weaves a story where love is elusive, where the past, which seemed sealed, suddenly emerges and buries any future.

Humo rojo: Editorial Edhasa, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 978-987-628-173-7.
Primera edición: julio 2012.
192 páginas.

La pasajera (The passanger) – Translated as Dreaming of the Delta

La-pasajera-TapaThe old woman who walks at a steady, brisk pace with her head held high is sixty-seven years old and belongs to a world that no longer exists. She is tall and thin and wears her hair short. In one hand she carries a bag, and in the other, her purse. She looks down the deserted street and heads toward the river.

The sky is white, the cobblestone path wet. A strange calm envelops the shore.

The old woman stops, hesitates, and looks at some gourds that are hanging from the branches of a ceibo tree and swaying in the wind.

She heads to the wharf, where the ferries that take passengers to the islands are moored.

She has time to spare

La pasajera: Editorial Norma, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 978-987-545-487-3.
First edition: june 2008.
136 pages.

 

Trilogía de Entre Ríos (The Entre Ríos Trilogy)

Trilogia-de-Entre-RiosThe novels in this collection, written by Perla Suez in Spanish and expertly translated here to English by Rhonda Dahl Buchanan, take place in Entre Ríos, the Argentine province where thousands of Jewish immigrants settled at the end of the nineteenth century. Suez weaves history and memory in these tales of passion, violence, and intrigue.

Trilogía de Entre Ríos: Editorial Norma, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 978-987-545-348-7.
Primera edición: febrero 2006.
280 páginas.

 

Complot

tapa-COMPLOTComplot is an intricate web of lust, deceit, murder, and power, which spans the first three decades of the twentieth century, when Great Britain influenced the growth of the Argentine nation.

Complot: Editorial Norma, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 987-545-164-9.
First edition: april 2004.
104 pages.

El arresto (The Arrest)

tapa-EL-ARRESTOIn The Arrest Lucien Finz, a young Jewish farmer, leaves the rice fields of Villa Clara to study medicine in Buenos Aires, where he becomes a victim of La Semana Trágica, the “Tragic Week” in January of 1919, when government forces arrested, tortured, and murdered striking workers and many innocent people.

El arresto: Editorial Norma, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 987-545-037-5.
First edition: september 2001.
90 page.

Tumba tumba retumba

Tumba tumba retumbaTumba tumba retumba, es un recorrido intenso y desprejuiciado por las palabras de América, un recorrido en el que conviven poetas consagrados y nuevos, poemas que la memoria atesora así como otros conocidos o casi olvidados.

Tumba tuma retumba: Alción Editora, Córdoba, Argentina,
ISBN: 950-9402-132-3.
Primera edición: junio 2001.
216 páginas.

Letargo (Lethargy)

Tapa-LetargoDéborah, the protagonist of Lethargy, narrates the traumatic experiences of her youth in Basavilbaso, and captures the stifling atmosphere of intolerance and repression during the 1950s.

Letargo: Editorial Norma, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 987-9334-60-4.
First edition: may 2000.
90 pages.

Uma

Uma interiorI lived in a prairie,

dwelled by men and women who were engaged in growing wheat,

and bring the cattle to rivers.

There were shepherds and millers,

girls wearing colorful dresses,

and children who were feeding bread to the wild ducks

that came flying from the south.

By late afternoon we all gathered to tell stories around the fire.

But one day that changed.

 

Uma: Editorial Comunicarte, Córdoba, Argentina.

ISBN: 978-987-602-346-7.

First edition: july 2016.

32 pages. Illustrations: María Belén Sonnet.

Espero (I hope)

tAPA eSPERO

I hope

it rains

golden apples and caramel melt with my snout

Go to the park and feel the wind blowing in my ear.

A dog waits. Wait all sorts of things. But things are not alwaysthe expected one.Sometimes they are better!

Espero: Editorial La brujita de papel, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 978-987-3681-32-5.
First edition: November, 2015.
36 pages.
Illustrations: Natalia Colombo.

Las flores de hielo (Ice flowers)

Las flores de hielo

In a village near Odessa lived a fisherman who had a son named Aczel. In the time of the czars increased hardship, but the fisherman defended himself catching herring with his net and selling them at the market.

Las flores de hielo: Editorial Comunicarte, Córdoba, Argentina. ISBN: 978-987-602-340-5. First edition: september 2015. 32 pages. Illustrations: Claudia Legnazzi.

El hombrecito de polvo (The Little Dustman)

El-hombrecito-polvoThe condor stood on a stone at the top of the mountain. He had never been so alone, but soon found himself in open space and was not afraid. He looked at the sky veiled by wispy clouds and down the pastures rocked by the wind and began to flap its wings and flew.

El hombrecito de polvo: Editorial Comunicarte, Córdoba, Argentina.
ISBN: 978-987-602-325-2.
First Edición: April 2015.
32 pages.
Illustrations: María Wernicke.

 

Un oso (A bear)

Un osoThe bear fell asleep in the cave

and dreamed that the moon walked barefoot,

following him.

have you ever sleep?

Asked the big bear

Yes, I sleep on the hill, but now

I’ll cross over the sea

to illuminate the night

would you like to come?

 

Un oso: Editorial Comunicarte, Córdoba, Argentina.
ISBN: 978-987-602-295-8.
First edition: July 2014.
32 pages.
Illustrations: Germán Wendel.

Lara y su lobo (Lara’s wolf)

Lara y su loboLara makes a hut with some few books.

When she finishes the roof,

she hears a long snore coming from inside.

The walls of the hut tremble.

 

Lara y su lobo: Editorial Comunicarte, Córdoba, Argentina.
ISBN: 978-987-602-297-2.
First edition: July 2014.
24 pages.
Illustrations: Oscar Rojas.

El huemul (The huemul)

El huemulI remember the day I came into the woods.

I was barefoot, stepped the wet ground,

the soft floor was sinking under my feet.

I heard a bird called me,

shoam, shoam,

and I decided to follow him.
El huemul: Editorial Comunicarte, Córdoba, Argentina.
ISBN: 978-987-602-282-8.
First edition: March 2014.
32 pages.
Illustrations: Natalia Colombo.

Blum

BlumIn the salon of Mr. Blum,

a man comes in, another comes out.

The first man takes off his coat,

The second puts on.

In the salon of Mr. Blum things are like this.

 

Blum: Editorial Comunicarte, Córdoba, Argentina.
ISBN: 978-987-602-185-2.
First edition: July 2011.
32 pages.
Illustrations: María Jesús Álvarez.

Arciboldo

ArciboldoMelina opened the door and found himself in the yard of their new home. He looked at the wisteria climbed the wall, the aguaribay, grass and everything reminded her of Mount Dandelion where she would roll over again and again.

 

Arciboldo: Editorial Comunicarte, Córdoba, Argentina.
ISBN: 978-987-602-122-7.
First edition: July 2009.
32 pages.
Illustrations: Jorge Cuello.

Los tres pajaritos (Three Little birds)

Los tres pajaritosOne evening, the King under a tree to listen to a Little male bird who was talking to a Little female bird. The King was delightes with their chit chat until the Little male bird said:

Look down there, that’s the king’s palace. You know? With my tiny little leg I do this and I tear it down

Los tres pajaritos: Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 978-950-07-2805-8.
First edition: March 2007.
32 pages.
Illustrations: Gustavo Aimar.

Un golpe de buena suerte (A stroke of Luck)

Un golpe de buena suerteTo annul the wedding, he needed to get the signatures of ninety seven Rabbis, from Estonia to Caucasus, from Bessarabia to Greece.

 

Un golpe de buena suerte: Editorial E.D.B, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 987-541-114-0.
First edition: 2006.
32 pages.
Illustrations: Pablo Larsen.

El señor de los globos (The Lord of the balloons)

El señor de los globosHer name was Muriel and she was boarding a plane for the first time in life.

Her dad was waiting for her at the Airport at Jujuy. The flight attendant gave her a window seat and Muriel sat down there.

The plane was almost empty.

 

El señor de los globos: Educando Ediciones, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 987-1233-15-9.
First edition: August 2006.
16 pages.
Illustrations: Jorge Cuello.

El árbol de los flecos (Tree of Fringes)

El árbol de los flecos“Stop and listen to Zlotogor, the son of the blacksmith, to Ray, the memorious, look at Aarón and the goat and to Safed’s Young man”. Five shot stories from the Hebrew popular tradition. From the Eastern to the Western world. From the Russian steppes to the desert. From land to the sea. Five short stories to be rescued from oblivion.

 

El árbol de los flecos: Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 978-950-07-1018-3.
First edition: July 1995.
64 pages.
Illustrations: María Rojas.

Dimitri en la tormenta (Dimitri in the storm)

Dimitri en la tormenta“Just imagine… these peolple who come here on their own exist like me”

I knew that Grandpa’s cousin would have no documents when she arrived: she couldn’t enter the country. If someone interrogated us, I was supposed to keep quiet. It was unlikely that a boy my age would be taken to jail.

 

Dimitri en la tormenta: Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 978-950-07-2926-0.
First edition: October 1993.
64 pages.
Illustrations: Jorge Cuello.

 

La historieta ¿para qué? (Why Comics?)

When it is Art, short story calls for the reader’s Sharp viewpoint, and, open to multiple interpretations, can reveal life.

 

La historieta ¿para qué?: Coquena Grupo Editor, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 9789507371202.
First edition: March 1993.
32 pages.

Memorias de Vladimir (Vladimir’s Memoirs)

Memorias de VladimirLong time ago, I lived in a village Porskúrov. A Zar ruled Russia; he was Nicolás II.

I never met my parents. I was brought up by uncle Fedor. When i was ten I used to cut logs from dawn to dusk for just a copek.

 

Memorias de Vladimir: Alfaguara, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 978-987-04-0635-8.
First edition: August 1991.
80 pages.
Illustrations: María Rojas.

 

El viaje de un cuis muy gris (The Trip of a too grey Guinea Pig)

El-viaje-de-un-cuis-muy-grisIt was grey.

Ordinary and regular.

Rather small.

Soft ears.

Rather big.

Warm.

Restless.

And with a huge heart.

El viaje de un cuis muy gris: Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 978-950-07-2497-5.
First edition: April 1991.
64 pagres.
Illustrations: Oscar Rojas.

 

El cuento del pajarito (The Story of a Little Bird)

El-cuento-del-pajaritoEntonces el pajarito, con voz dulce, dijo:

-¡Me extraña, Majestad, que no sepas lo que es estar enamorado! ¿No sabés que cuando uno ama dice muchos disparates?

-¡Con que era eso!- exclamó el rey.

Y de inmediato llamó a los guardias de palacio y éstos le abrieron la jaula.

El cuento del pajarito: Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 978-950-07-2497-5.
Primera edición: abril 1991.
64 páginas.
Ilustraciones: Oscar Rojas.

Mamá, papá, ¿me dan permiso?

me-dan-permisoMelina’s eyes widened when he found much room to play. She grabbed her hand a lot of land and as did slip through her fingers, she thought, if I plant an egg will be born a chicken, and fetched one egg.

Mamá, papá, ¿me dan permiso?: Editorial El Ateneo, Buenos Aires, Argentina. ISBN: 950-02-8410-3. First edition: July 1989. 30 pages. Illustrations: María Angélica Chamorro.

El vuelo del barrilete y otros cuentos (The Flight of kite)

El-vuelo-del-barrilete-y-otros-cuentosKite hovered over the mountain, and on impulse rose while it was cut. At that time, Peter felt a bit rode his flight.

-¡Come back! Peter shouted fearing losing it.

El vuelo del barrilete: Editorial El Ateneo, Buenos Aires, Argentina.
ISBN: 950-02-8380-8.
First edition: July 1985.
28 pages.
Illustrations: María Angélica Chamorro.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΕΞΩΦ jpegΟ Κόκκινος καπνός, υπόδειγμα λιτής και γυμνής αφήγησης, είναι ένα μυθιστόρημα ακραίων συναισθημάτων, σχέσεων και συμπεριφορών, τοποθετημένο σ’ ένα άγριο τοπίο της Νότιας Αμερικής, αρχές του 20ού αιώνα, εκεί όπου, «ανατολικά της Εδέμ», ένα ζευγάρι πρόσφυγες απ’ τη Ρωσία και τη Γερμανία της φτώχειας και των στερήσεων στήνουν το σπιτικό τους και κάνουν μια οικογένεια που θα σπαραχθεί από μια μοίρα εξίσου ανελέητη μ’ αυτήν που διέπει τους αρχαίους τραγικούς μύθους. Η Πέρλα Σουές, χωρίς εξεζητημένα τεχνάσματα, προστρέχει σε ένα από τα βασικά εργαλεία της λογοτεχνίας: τον ανησυχητικό υπαινιγμό των πρώτων φράσεων, που ξετυλίγει το κουβάρι της ανθρώπινης ψυχής μέχρι τη δραματική κατάληξη της τελευταίας σελίδας.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ (Red smoke): Editorial Opera, Greece. ISBN: 978-960-8397-83-5. First edition: november 2016. 182 pages.

“Sie haben unser Gedächtnis nicht auslöschen können”

You can’t erase the memory. Conversations with contemporary Jewish-Argentine authors

Tapa_ErnaReflections on family history, exile or the situation of migration, memory, remembering and forgetting, and literary treatment of traumas of the past and future dreams, are the backbone of the conversations he had Erna Pfeiffer fifteen contemporary Argentine authors.

“Sie haben unser Gedächtnis nicht auslöschen können”: Löcker, Austria. ISBN: 978-385-409-805-8. First edition: April, 2016. 486 pages.

Dreaming of the Delta

Dreaming-of-the-Delta004The old woman who walks at a steady, brisk pace with her head held high is sixty-seven years old and belongs to a world that no longer exists. She is tall and thin and wears her hair short. In one hand she carries a bag, and in the other, her purse. She looks down the deserted street and heads toward the river.

The sky is white, the cobblestone path wet. A strange calm envelops the shore.

The old woman stops, hesitates, and looks at some gourds that are hanging from the branches of a ceibo tree and swaying in the wind.

She heads to the wharf, where the ferries that take passengers to the islands are moored.

She has time to spare.

Dreaming of the Delta: Texas Tech University Press, Lubbock, Estados Unidos.
ISBN: 978-0-89672-898-1.
Primera edición: Diciembre 2014.
128 páginas.
Traducción de La pasajera por Rhonda Dahl Buchanan.

 

La passagère

Tapa-la-PassagereLa vieille qui marche d’un pas rapide et feme a soixantesept ans et appartient à un monde qui n’a plus lieu d’être. Elle est grande, corps osseux, tient droite sa tête, aux cheveux courts. Dans une main elle porte son bagage, et de l’autre son sac à main. Elle regarde la rue déserte et marche en direction de la rivière.

Le ciel est blanc. Les pavés, mouillés. Un calme étrange effleure la rive.

La vieille s’arrête, vacille, et regarde les calebasses éventrées qui sont accrochées aux branches d’un ceibo.

Elle se dirige vers le pontón où se trouvent les bateauxbus por la traversée des passagers jusqu’aux îles.

Elle a du temps devant elle.

La passagère: Rouge Inside, Lyon, Francia.
ISBN: 978-2-918226-11-6.
Primera edición: marzo 2012.
130 páginas.
Traducción de La pasajera por Mathias de Breyne.

 

Dimitri u oluji

Dimitri-u-olujiRazmišljam o tome da ti ljudi koji dolaze tako usamljeni postoje kao i ja.

Znao sam da dedina rođaka dolazi bez dokumenata: da ne može da uđe u zemlju. I ako nas neko nešto bude pitao, treba da ćutim. Malo je verovatno da će uhapsiti dečaka mojih godina.

Dimitri u oluji: Pi-Press, Pirot, Serbia.
ISBN: 9788660232030.
Primera edición: 2011.
64 páginas.
Traducción de Dimitri en la tormenta por Jelena Došen.

 

I fiumi della memoria

Tapa-I-fiumi-della-memoriaLe tre novelle riunite in questo libro –Letargo, L’arresto e Complotto– hanno in comune un territorio, la provincia argentina di Entre Ríos (che significa Tra i Fiumi), che alla fine del xix secolo fu meta di inmigrazione per gli ebrei russi in fuga dalle persecuzioni zariste. Ma l’Argentina non è la Terra Promessa, e Perla Suez ci racconta di duro lavoro nelle risaie, di bambini costretti a crescere in fretta, di avventurieri rapaci e di altre repressioni. La lingua dei persecutori è diversa, ma lo Zar non sembra poi così lontano.

I fiumi della memoria: Alacrán Edizioni, Milán, Italia.
ISBN: 978-88-63610-02-4.
Primera edición: Abril 2009.
175 páginas.
Traducción Trilogía de Entre Ríos por Elena Rolla y Luigi Cojazzi.

The Entre Ríos Trilogy

The Entre Rios TrilogyThe novels in this collection, written by Perla Suez in Spanish and expertly translated here to English by Rhonda Dahl Buchanan, take place in Entre Ríos, the Argentine province where thousands of Jewish immigrants settled at the end of the nineteenth century. Suez weaves history and memory in these tales of passion, violence, and intrigue.

Déborah, the protagonist of Lethargy, narrates the traumatic experiences of her youth in Basavilbaso, and captures the stifling atmosphere of intolerance and repression during the 1950s. In The Arrest Lucien Finz, a young Jewish farmer, leaves the rice fields of Villa Clara to study medicine in Buenos Aires, where he becomes a victim of La Semana Trágica, the “Tragic Week” in January of 1919, when government forces arrested, tortured, and murdered striking workers and many innocent people. Complot is an intricate web of lust, deceit, murder, and power, which spans the first three decades of the twentieth century, when Great Britain influenced the growth of the Argentine nation.

The Entre Ríos Trilogy: University of New Mexico Press, Albuquerque, Estados Unidos.
ISBN: 9780826336163.
Primera edición: 2006.
241 páginas.
Traducción de Trilogía de Entre Ríos por Rhonda Dahl Buchanan.

 

Biography

Perla Suez was born in Córdoba, Argentina, but lived the first fifteen years of her life in Basavilbaso in the province of Entre Ríos. She is a writer and professor of contemporary literature, graduate of the Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

She was the recipient of fellowships from the French government and worked at the International Centre for Educational Studies of Sèvres, and in 1998 she also received fellowships from the Canadian government.

Upon returning to Argentina in 1985, she was named a delegate to the CRILJ (Centre de Recherche Internacional de Littérature pour la Jeunesse) and organized a group of collaborators to found the CEDILIJ (Dissemination and Research Center of Children’s Literature). She served as the director of the CEDILIJ for several years, and also as director of the literary magazine Piedra Libre.

During this period, she presented lectures, panels, and seminars in Latin America and the Caribbean, some sponsored by the OAS for the promotion of reading and the difusion of high quality books.

As writer, she has a lot of publications for children and young adults: Dimitri en la Tormenta, Memorias de Vladimir, Un golpe de buena suerte, El viaje de un cuis muy gris, and Tres pajaritos. In 1997, she received an Honorable Mention for the World Children’s Literature Prize José Martí in recognition of her contributions to children’s literature. In 1998, she was invited to participate as a jury member for the Octagonal International Prize for Children’s Literature, CIELJ, in Paris, France.

Her novel for young adults, Memorias de Vladimir, published in 1992, won the White Ravens Prize, awarded by the International Library of Munich, Germany in 1993. The same award was bestowed upon her children’s book El viaje de un cuis muy gris. In 2008, the novel Dimitri en la tormenta received the Premio Destacado de ALIJA, awarded by the Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina, Sección Nacional de IBBY.

In 2001, she was named a Finalist of Rómulo Gallego’s Prize for her Letargo, in the same year she published El Arresto, and in 2004, Complot, which was a first place finalist in the International Novel Prize Grinzane Cavour – Montevideo, 2005, Grinzane Cavour Foundation, Torino, Italy.

In 2008, the publication of the Trilogía de Entre Ríos (consisting of Letargo, El arresto and Complot), won the International Novel Prize Grinzane Cavour-Montevideo, Grinzane Cavour Foundation, Torino, Italy, and was translated and published in italian under the title I fiumi della memoria. The trilogy was also translated to english and published as The Entre Ríos Trilogy. The city government of Buenos Aires granted in 2013 the First Municipal Novel Prize Biennium 2006-2007 for the trilogy.

In 2007 Perla Suez won a Guggenheim Fellowship for the novel La pasajera, which was published in 2008 by Grupo Editorial Norma in Buenos Aires. This novel has also been translated into english and french, published under the Dreaming of the Delta and La passagère titles respectively. The french edition was presented in March 2012 at the Paris Book Fair and Book Fair in Brussels.

In 2008, the book Arciboldo, illustrated by Jorge Cuello, was published in Córdoba, Argentina by Editorial Comunicarte, in their collection, Vaquita de San Antonio.

In 2011 Blum, illustrated by María Jesús Alvarez, was published in Argentina by Editorial Comunicarte, in their collection Cola de ratón.

Dimitri en la tormenta has been translated to Serbian by Jelena Dosen and was published by PiPress in November 2011, Belgrade, Serbia.

Her novel for adults, Humo Rojo, was published by Edhasa, Buenos Aires, Argentina in August 2012.

In 2013 Perla Suez received the Municipal Prize Glauce y Romilio by the government of Córdoba city. Humo rojo was one of the Rómulo Gallego’s Prize finalists. Besides that, the book was awarded the Argentina’s National Prize for Novel.

In 2014, Editorial Comunicarte published three books that Suez wrote for children: El huemul, Un oso, and Lara y su lobo, and her novel Letargo was released in a new edition by Editorial Edhasa. Perla Suez was invited by the Argentine Ministry of Culture as one of the 45 writers who represented Argentina at the Book Fair (Salón del Libro) in Paris in 2014.

In 2015 her books El hombrecito de polvo, Las flores de hielo y Espero was published; and also her last novel for adults El país del diablo, the book was awarded by the Sor Juana Inés de la Cruz Prize, Guadalajara, México.

Her last illustrated book, Uma, was edited in july 2016. A translate to greek of Humo rojo was published by Editorial Opera, and recently Editorial Edhasa present a new edition of El arresto. Complot and a version in macedonian of El país del diablo (Vostok) are coming soon. She is actually working on a new novel. Echa un vistazo a free pokies online y ganar el premio gordo!

Awards

Year | 15
Sor Juana Inés de la Cruz Prize 2015, Guadalajara International Book Fair, El país del diablo, Edhasa 2015

Year | 13
Argentina’s National Prize for Novel, Humo rojo, Edhasa 2012
Municipal Prize Glauce y Romilio by the government of Córdoba city by literary trajectory.
Rómulo Gallego’s Prize finalists, Humo rojo, Edhasa 2012

Year | 12
Municipal Prize of Novel granted by the government of Buenos Aires city, Biennium 2006-2007, Trilogía de Entre Ríos, Norma 2006.

Year | 09
Distinction Prize ALIJA 2008. Dimitri en la tormenta. Granted by ALIJA (Association of Children’s Literature of Argentina), National section of IBBY (International Board on Books for Young People), at the International Book Fair Buenos Aires, 2009.

Year | 08
Grinzane Cavour-Montevideo International Award. First prize for her book Trilogía de Entre Ríos.
ALIJA Outstanding Performance Award. In the category “Rescate Editorial”.

Year | 07
Guggenheim Fellowship for her carree and to the novel La pasajera

Year | 05
Finalist in the Grinzane Cavour-Montevideo International Award, Complot, Norma 2004.

Year | 01
Finalist of Rómulo Gallego’s Prize for Letargo, Norma, 2000.

Year | 00
Finalis World Children’s Literature Award Apel Les Mestres, Barcelona, Tan lejos, tan cerca.

Year | 97
Scholarship as the Goverment of Canada as a writer.
Honorable Mention for the World Prize for Children’s Literature José Martí.

Year | 96
Scholarship French Goverment Honours Award.

White Ravens, awarded by the International Library of Munich, Germany, El árbol de los flecos, Sudamericana.
ALIJA Honour List for Illustrations 1996. Honor Figures Futur fur illustrations (France) 1996. El árbol de los flecos. Perla Suez. Illustrations: María Roja.

Year | 77
Research Scholarship in Literature, to work in Paris at  International Center of Pedagogical Studies of Sèvres.

Press

2017

We have to row against the flow of cultural emptying. April 30, 2017, Tiempo Argentino. By Fernando Capotondo.

2015

The reins of desert. December 31, 2015, Página 12. By Malena Rey.

The echoes of fiction that marked a heavy year. December 21, 2015, Página 12. By Silvina Friera.

“The novel raises very universal and current issues”. December 18, 2015, La Mañana de Córdoba. By Fernanda Pérez.

A desert without barbarians. November 9, 2015, La Gaceta de la Universidad de Guadalajara. By Roberto Estrada.

From Sor Juana Inés de la Cruz to the french Gouncourt . November 4, 2015, La Nación.

Perla Suez won the Sor Juana Inés de la Cruz Prize for her novel “El país del diablo”. November 4, 2015, La Mañana de Córdoba.

“We have to respect different people”. November 4, 2015, Página 12. By Silvina Friera.

The argentinian writer Perla Suez won the Sor Juana Prize with a “patagonic western”. November 3, 2015, Clarín

Perla Suez won the Sor Juana Prize with El país del diablo. November 3, 2015, Official web FIL Guadalajara

Perla Suez presents this thursday her last book

June 03, Ciudad Equis. By Eugenia Almeida – Link

Interview with Perla Suez: fiction for the source

May 30, Los Andes. By Patricia Slukich – Link

 

Perla Suez: “I believe in the power of well-constructed stories”

May 25, La Nación. By Natalia Blanc. – Link

“I wanted to build a western Patagonia”

May 18 de 2015, Página/12. By Silvina Friera – Link

The desert portrayed with beauty, violence and magic of dreams

April 20, Telam. By Claudia Lorenzon – Link

“One will never achieve what you really have wanted to tell”

February 15, Revista Ñ. By María Luján Picabea – Link

2014

Perla Suez portrait: things by their name

December 11 2014, Ciudad Equis. By Eugenia Almeida – Link

“I want to emphasize in young writers from Córdoba”

March 20 2014, Ciudad Equis. By José Playo – Link

Much more tan summer reading”

February 07 2014, Revitsa Ñ. By Perla Suez. – Link

Reading between the lines

January 2014, Revista Deodoro. By Perla Suez. – Link

2013

“Everything is based in the quality of works” About the Nationals Awards

October 1st 2013, Página/12. By Silvina Friera. – Link

Perla Suez: Argentina’s National Prize for Novel 2013

30 de septiembre de 2013, Telam Agency. – Link

2012

“Brothers by blood”, about Humo rojo (Red smoke)

October 2012, Revista Ñ. By Margara Averbach. – Link

Disunited brothers”, about Humo rojo (Red smoke)

August 2012, adn Cultura, La Nación. By Willy G. Bouillon. – Link

 

Stories of invisible beings”, about Red smoke

Interview in Ciudad X magazine, August 2012.

Open wounds”, about Red smoke

Interview in  Página/12, July 2012.

The children of the land”, about Red smoke

Interview in  Suplemento Radar, July 2012.

Perla Suez, a writer of few words

Interview in  Rumbos magazine, December2011

Reference to Letargo In “Aquí América Latina. Una especulación”. By Josefina Ludmer, July of 2010. Eterna Cadencia

Contact-image

Contact

Paraná 653 P.B.
Nueva Córdoba | C.P. 5000
Córdoba - Argentina